Onze visie

Een groene wereld

Wij vinden het belangrijk dat de wereld, en met name steden, groener worden. Dat is beter voor de gezondheid en het welzijn van de mens. Vergroening helpt tegen hittestress in een stad en is beter voor de biodiversiteit. Het verlaagt bovendien de CO2-uitstoot, waardoor het ook beter is voor het klimaat.

De oorsprong van groen

Een groenere wereld, dat begint bij de kweker. Die kweekt ten slotte de planten en bomen die aangeplant kunnen worden in openbaar groen, siertuinen, daktuinen of verticale wanden. Voor die kweker willen we daarom een totaaloplossing kunnen bieden van teeltvloer tot een juiste benadering als het gaat om voeding en watergift. De planten die vervolgens gebruikt worden in openbaar groen, siertuinen, daktuinen of verticale wanden gaan er gezond en groen in. Wij zorgen er vervolgens graag mede voor dat ze groen blijven.

Meer dan alleen ‘groen’

Natuurlijk denken wij bij een groene wereld ook aan duurzaamheid. Zuinig, verantwoord en dus duurzaam omgaan met water is bij ons daarom ook een belangrijk aandachtspunt. Wij denken dat we met het vergroenen van steden en het controleren van buffercapaciteiten met betrekking tot regenwater een hele mooie combinatie hebben, zodat we enerzijds ervoor zorgen dat we de wateroverlast problematiek aanpakken en anderzijds ook het gebufferde water op een ander moment kunnen gebruiken voor het irrigeren van planten.

Een groene wereld betekent voor ons ook duurzaam omgaan met energie. We maken daarom zo nodig graag gebruik van frequentieregelaars in onze irrigatiesystemen. En met energiemanagement maken we graag inzichtelijk waar het energieverbruik heen gaat, hoeveel er verbruikt wordt en waar er flink bespaard zou kunnen worden.

Ons doel is om verder te specialiseren in dit groene totaalpakket en ons te blijven ontwikkelen op bijvoorbeeld het geven van bemestingsadvies, het behandelen en gecontroleerd gebruiken van water, het sturen en monitoren van systemen. Kortom, innovatief blijven terwijl we blijven zorgen dat onze systemen steeds zuiniger om kunnen gaan met kostbaar water en energie!


Meer weten? Neem contact met ons op!