Irriview: irrigatiesysteem met afstandsbeheer

Wanneer je een groene wand, groene gevel of ander groenproject hebt opgezet, is het belangrijk hier grote zorg voor te blijven dragen. Ongezien kunnen in het groenproject problemen ontstaan. Irriview afstandsbeheer van Mastop Totaaltechniek biedt een bijzonder geavanceerd irrigatiesysteem waarmee jouw groene wand of groene gevel op afstand in de gaten gehouden wordt.

Automatisch irrigatiesysteem

Met Irriview afstandsbeheer maakt het irrigatiesysteem automatisch verbinding met het project. Irriview verzamelt alle informatie, zoals waterverbruik, vocht- en temperatuurwaardes en pompactiviteit, en stuurt deze naar de server. Hierdoor heb je altijd inzicht in de huidige én eerdere status van je groenproject. In het platform van Irriview, dat altijd voor je beschikbaar is, worden de gemeten waardes in overzichtelijke grafieken gepresenteerd. Indien gewenst kunnen we op regelmatige basis een rapport mailen waarin bovenstaande gegevens verwerkt zijn.

Met Irriview houd je zicht op de status van het groenproject. Op deze manier kun je ook onherstelbare schade voorkomen aan de kostbare beplanting door technische mankementen, zoals een stroomstoring en/of stagnatie van de wateraanvoer. Bovendien heb je na mogelijke calamiteiten duidelijke informatie bij verzekeringskwesties.

Waterverbruik, vochtwaardes, temperatuur, etc. worden geregistreerd, zodat een ideale vochthuishouding kan worden verkregen zonder verspilling van kostbaar water.
Daarmee hebben we een duurzaamheidspaspoort gescoord  bij NL Greenlabel!

Ontzorging door afstandsbeheer

Mastop Totaaltechniek neemt voor jou de controle en het beheer van het irrigatiesysteem volledig over. Vanuit de ‘Irriview-controlekamer’ loggen we 2 keer per week in bij het project. We kijken dan naar de algehele vochthuishouding van de beplanting en of er nog voldoende meststoffen aanwezig zijn.

Mochten er tussentijds bepaalde grenswaardes worden overschreden, stuurt het systeem een alarmmelding. Wij gaan dan onmiddellijk tot actie over en stellen je op de hoogte. Mochten er componenten van het systeem gerepareerd en/of vervangen dienen te worden, beschikt Mastop Totaaltechniek over een storingsdienst.

Heb je nog vragen over hoe Irriview werkt? Neem contact op!

Irriview afstandsbeheer samengevat

Maak gebruik van onze server en een eigen startpagina met inlogcode en wachtwoord.

Programma met de volgende mogelijkheden vanaf de start van de meting:

 • Vochtniveau
 • Temperatuur
 • Pompactiviteit
 • Ec en/of pH (indien dit is geïnstalleerd)
 • Inzicht in het waterverbruik van iedere individuele kraan

Automatische melding bij overschrijden van een grenswaarde:

 • Te laag vochtniveau in de wand
 • Flow detectie (vochtvraag maar geen litertelling)
 • Lekkage (litertelling maar geen vochtvraag)
 • Meststofvoorraad beneden niveau
 • Niveau breektank te laag
 • Stroomuitval en Pompalarm

Instellingen die aangepast kunnen worden op afstand:

 • Vochtinstellingen
 • Irrigatietijd-instellingen (liters of minuten)
 • Instellingen injectiepomp
 • Instellingen vorstprogramma

Regelmatig onderhoud

Voor een juiste werking is het van belang dat het systeem periodiek wordt onderhouden. Mastop Totaaltechniek biedt een onderhoudscontract aan waarbij het systeem elk halfjaar wordt onderhouden. Hierbij worden o.a. de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

 • Controle op de werking, bevestigingen en eventuele lekkages
 • Reinigen/vervangen van filters
 • Controleren van vlotters en afdichtingen
 • Controleren/oplossen van storingen in de sensoren
 • Reinigen mestpomp cq injectiekop
 • Aanvullen van meststof

Meer weten? Neem contact met ons op!